View Source

På denne side findes generel information omkring region Syddanmark integrationsplatform som er offentlig tilgængeligt.

* Services
* [Cosmic Apovision interation|AIP:Cosmic ApoVision integration]