View Source

*På denne side findes generel information omkring region Syddanmark integrationsplatform samt hvilke snitflader som Region Syddanmark udstiller til eksterne systemer.*

{section}
{column:width=50%}
{panel:title=Integration i region Syddanmark|titleBGColor=#f0f0f0|bgColor=#ffffff}

h6. [General Information|Integration i region Syddanmark]

* Region Syddanmarks integrationsarkitektur
* Retningslinier for WebService i RSD
* Integrationsspecifikationer (Baseline)
* Processer og ansvar ifm. systemintegration
* Integrationsteam
* Drift og support
* Versionstyring
* Ekstern adgang til Baseline


{panel}
{panel:title=HL7 interfaces|titleBGColor=#f0f0f0|bgColor=#ffffff}


h6. [General Information|HL7 (Health Level Seven)]

* h6. [Reference - oversigt over HL7-segmenter|Reference - oversigt over HL7-segmenter]

* h6. [Patient administration / CPR|public:Patient administration]
* h6. [Financial Management / overførelse af data fra klientsystem (under udvikling)|public:Financial Management_overførelse af data fra klientsystem]* h6. [PAS (under udvikling)|public:HL7 - PAS_HIS data]

* h6. [Laboratorie (under udvikling)|HL7 - Laboratorie data]

{panel}
{panel:title=Projekter|titleBGColor=#f0f0f0|bgColor=#ffffff}

h6. [Udsendelse af SMS|public:SMS udsendelse]

Integrationsinformation vedr. udsendelse af SMS påmindelser i Region Syddanmark.

{panel}
{column}
{column:width=50%}
{panel:title=Web Services|titleBGColor=#f0f0f0|bgColor=#ffffff}

h6. [CPR|public:CPR service]

CPR-servicen består af metoder der giver mulighed for at lave opslag, abonnement og hente ændringer på CPR information. Servicen skal også bruges når der i Region Syddanmark skal tildeles erstatnings CPR-numre.
\\
\\

h6. [PAS|public:Pas services]

Applications can request/send information to services exposed at Cosmic Pas by invoking proxied services on the RSD Integration Platform as well as subscribe to pushed information from Cosmic Pas.
\\
\\

h6. [SOR|Klassifikation - organisations services]

Regionens SOR (=Sundhedsvæsenets OrganisationsRegister) webservice til opslag i Region Syddanmarks lokale og berigede kopi af SOR.
\\
\\

h6. [Laboratorie|public:Laboratorie services]

Applications can request information from web service Patrix at BCC. The requests are proxied by the Integration Platform (ESB) whereas the invoking applications call the service on the Integration Platform and not the service at BCC.
\\
\\

h6. [Patientparkering|public:PatientParkingService]

Servicen kan bruges til enten at indhente eller tilføje oplysninger om, hvorvidt en patient har lov til at parkere gratis på OUH.
\\
\\

h6. [Verifikation af FPAS-booking|public:verifyBookingService]

Denne metode kan kaldes fra systemer til automatisk ankomstregistrering, til verifikation af, om der findes en booking i FPAS.
\\
\\

h6. [Brugeroplysnings services|public:Brugeroplysnings services]

Denne service indeholder funktion til skift af password forbrugere af Region Syddanmarks webservices.

\\
----
h6. [SLA (Service Level Agreement) til udfyldelse|public:Service Level Agreement]

Der skal ved anvendelse af serivces udarbejdes en servicekontrakt (SLA), som udveksles imellem serviceleverandørerne og de aktutelle serviceaftagere.


{panel}
{panel:title=Integration COSMIC|titleBGColor=#f0f0f0|bgColor=#ffffff}

h6. [COSMIC EPJ|public:COSMIC]
{panel}
{column}
{section}