View Source

h1. verifyBookingService
NB! under udvikling - ikke implementeret.

*Indhold*

* [Beskrivelse|#Beskrivelse]
* [Sikkerhed|#Sikkerhed]
* [WSDL|#WSDL]
* [Tilgængelige metoder|#Tilgængelige metoder]
** [verifyBooking|#verifyBooking]
** [getAmbulatorieBookings|#getAmbulatorieBookings]h1. Beskrivelse

Service, som kan kaldes af systemer til automatisk automatisk ankomstregistrering, til verifikation af eksisterende aftale i FPAS (T-86).

Følgende metoder er tilgængelige:
* [verifyBooking|#verifyBooking]
* [getAmbulatorieBookings|#getAmbulatorieBookings]


h4. Sikkerhed

Brugernavn og password

h4. WSDL

Servicen benytter følgende [WSDL|^verifyBookingService.wsdl]. (Version 1.0).

h1. Tilgængelige metoder

h2. verifyBooking

Denne metode giver mulighed for at hente oplysning om, en given patient har en booking i T-86
Alle patientens bookinger returneres - uanset dato/tidspunkt.

Hvis der ikke findes en booking på dagen returneres en verifyBookingException kode 6
\\

h3. Tekniske detaljer

h5. Søgekriterier

|| *XML navn* \\ || *Beskrivelse* \\ ||
| auth | Brugernavn og password for adgang til servicen |
| civilRegistrationNumber | CPR-nummer på patienten. |
| Sygehus | ID for sygehus (FPAS-bogstaver CHAR(1))|
| Afdeling | ID for afdeling/ambulatorium (FPAS-bogstaver CHAR(2)) |
|

h5. Udtræksfelter (array)

|| *XML navn* \\ || *Beskrivelse* \\ ||
| civilRegistrationNumber | CPR-nummer på patienten. |
| bookingtime | datetime for mødetid |
| Sygehus | ID for sygehus (FPAS-bogstaver) |
| Afdeling | ID for afdeling/ambulatorium (FPAS-bogstaver) |
| GRP | Sygdomsgruppe (CHAR(3)) definereti FPAS |
| Laege | Initialer på læger (CHAR(3)) |

I tilfælde af fejl kastes der en verifyBookingException

h2. getAmbulatorieBookings

Denne metode giver mulighed for at hente oplysning om alle bookinger på et ambulatorie på en given dag

Der returneres et array med alle dagens bookinger.

Hvis der ikke findes en booking på dagen returneres en verifyBookingException kode 6
\\

h3. Tekniske detaljer

h5. Søgekriterier

|| *XML navn* \\ || *Beskrivelse* \\ ||
| auth | Brugernavn og password for adgang til servicen |
| dato | Dato på formen YYYYMMDD |
| Sygehus | ID for sygehus (FPAS-bogstaver CHAR(1))|
| Afdeling | ID for afdeling/ambulatorium (FPAS-bogstaver CHAR(2)) |
|

h5. Udtræksfelter (array)

|| *XML navn* \\ || *Beskrivelse* \\ ||
| civilRegistrationNumber | CPR-nummer på patienten. |
| bookingtime | datetime for mødetid |
| Sygehus | ID for sygehus (FPAS-bogstaver) |
| Afdeling | ID for afdeling/ambulatorium (FPAS-bogstaver) |
| GRP | Sygdomsgruppe (CHAR(3)) definereti FPAS |
| Laege | Initialer på læger (CHAR(3)) |

I tilfælde af fejl kastes der en verifyBookingException
h2. verifyBookingException

Kastes af de beskrevne metoder i tilfælde af fejl.
\\

h3. Tekniske detaljer

Udtræksfelter
|| XML navn || Beskrivelse ||
| errorCode | Angiver fejlkoden |
| errorDescription | Angiver en kort beskrivelse af fejlen |
Fejlkoder
|| Kode || Besked ||
| 1 | An internal error occurred. |
| 2 | CPR-nr not valid. |
| 3 | Authentication failed. |
| 4 | Method not implemented yet. |
| 5 | Sygehus afdeling kendes ikke i FPAS |
| 6 | Ingen booking fundet på dagen |
\\