View Source

*På denne side findes generel information omkring region Syddanmark integrationsplatform samt hvilke snitflader som Region Syddanmark udstiller til eksterne systemer.*

{section}
{column:width=50%}
{panel:title=Integration i region Syddanmark|titleBGColor=#f0f0f0|bgColor=#ffffff}

h6. [General Information|Integration i region Syddanmark]

* Region Syddanmarks integrationsarkitektur
* Retningslinier for WebService i RSD
* Integrationsspecifikationer (Baseline)
* Processer og ansvar ifm. systemintegration
* Integrationsteam
* Drift og support
* Versionstyring
* Ekstern adgang til Baseline


{panel}
{panel:title=HL7 interfaces|titleBGColor=#f0f0f0|bgColor=#ffffff}


h6. [General Information|HL7 (Health Level Seven) - interfaces (under opbygning)]

* h6. [CPR|public:HL7 - Patient information (CPR)]

* h6. [PAS (under udvikling)|public:HL7 - PAS_HIS data]

* h6. [Laboratorie (under udvikling)|public:HL7 - Laboratorie data (under opbygning)]

{panel}
{panel:title=Projekter|titleBGColor=#f0f0f0|bgColor=#ffffff}

h6. [Projektoversigt|Projektoversigt]

Information omkring CPR projekter i region Syddanmark.

{panel}

{column}{column:width=50%}
{panel:title=Web Services|titleBGColor=#f0f0f0|bgColor=#ffffff}

h6. [CPR|public:CPR service]

CPR-servicen består af metoder der giver mulighed for at lave opslag, abonnement og hente ændringer på CPR information. Servicen skal også bruges når der i Region Syddanmark skal tildeles erstatnings CPR-numre.
\\
\\

h6. [PAS|public:Pas services]

Applications can request/send information to services exposed at Cosmic Pas by invoking proxied services on the RSD Integration Platform as well as subscribe to pushed information from Cosmic Pas.
\\
\\

h6. [SOR|public:SOR service]

Regionens SOR (=Sundhedsvæsenets OrganisationsRegister) web service skal opfattes som en organisationsservice der beskriver sygehusenes organisation i region Syddanmark.
\\
\\

h6. [Laboratorie|public:Laboratorie services]

Applications can request information from web service Patrix at BCC. The requests are proxied by the Integration Platform (ESB) whereas the invoking applications call the service on the Integration Platform and not the service at BCC.
\\
\\

----
h6. [SLA (Service Level Agreement) til udfyldelse|public:Service Level Agreement]

Der skal ved anvendelse af serivces udarbejdes en servicekontrakt (SLA), som udveksles imellem serviceleverandørerne og de aktutelle serviceaftagere.


{panel}
{panel:title=Integration COSMIC|titleBGColor=#f0f0f0|bgColor=#ffffff}

h6. [COSMIC EPJ|Projektoversigt]
{panel}
{column}

{section}