Home

You are viewing an old version (v. 57) of this page.
The latest version is v. 88, last edited on May 08, 2014 (view differences | )
<< View previous version | view page history | view next version >>

På denne side findes generel information omkring region Syddanmark integrationsplatform samt hvilke snitflader som Region Syddanmark udstiller til eksterne systemer.

Integration i region Syddanmark
General Information
  • Region Syddanmarks integrationsarkitektur
  • Retningslinier for WebService i RSD
  • Integrationsspecifikationer (Baseline)
  • Processer og ansvar ifm. systemintegration
  • Integrationsteam
  • Drift og support
  • Versionstyring
  • Ekstern adgang til Baseline
HL7 interfaces
[General Information]
  • [Laboratorie (under udvikling)]
Projekter
Projektoversigt

Information omkring CPR projekter i region Syddanmark.

Web Services
CPR

CPR-servicen består af metoder der giver mulighed for at lave opslag, abonnement og hente ændringer på CPR information. Servicen skal også bruges når der i Region Syddanmark skal tildeles erstatnings CPR-numre.

PAS

Applications can request/send information to services exposed at Cosmic Pas by invoking proxied services on the RSD Integration Platform as well as subscribe to pushed information from Cosmic Pas.

[SOR]

Regionens SOR (=Sundhedsvæsenets OrganisationsRegister) web service skal opfattes som en organisationsservice der beskriver sygehusenes organisation i region Syddanmark.

Laboratorie

Applications can request information from web service Patrix at BCC. The requests are proxied by the Integration Platform (ESB) whereas the invoking applications call the service on the Integration Platform and not the service at BCC.


SLA (Service Level Agreement) til udfyldelse

Der skal ved anvendelse af serivces udarbejdes en servicekontrakt (SLA), som udveksles imellem serviceleverandørerne og de aktutelle serviceaftagere.

Integration COSMIC
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.