Home

compared with
Current by Jakob Karlsen
on May 08, 2014 14:04.

Key
This line was removed.
This word was removed. This word was added.
This line was added.

Changes (8)

View page history

* h6. [Patient administration / CPR|public:Patient administration]
* h6. [Financial Management / overførelse af data fra klientsystem (under udvikling)|public:Financial Management_overførelse af data fra klientsystem]

* h6. [Organisationsdata / SOR|public:Organisationsdata]

* h6. [PAS (under udvikling)|public:HL7 - PAS_HIS data]

{panel}
{panel:title=Projekter|titleBGColor=#f0f0f0|bgColor=#ffffff}
{panel:title=Generelle Services|titleBGColor=#f0f0f0|bgColor=#ffffff}

h6. [Udsendelse af SMS|public:SMS udsendelse]
\\
h6. [Brugeroplysnings services|public:Brugeroplysnings services]
h6. [Brugeroplysnings service|public:Brugeroplysnings service]

Denne service indeholder funktion til skift af password forbrugere af Region Syddanmarks webservices.
{panel:title=Integration COSMIC|titleBGColor=#f0f0f0|bgColor=#ffffff}
h6. [COSMIC EPJ|public:COSMIC]
h6. [Dynamiske links|public:COSMIC]

*[public:Notatservice]*

Denne service benyttes når eksterne systemer ønsker at overføre et notat til COSMIC
{panel}
{column}