Home

compared with
Current by Jakob Karlsen
on May 08, 2014 14:04.

Key
This line was removed.
This word was removed. This word was added.
This line was added.

Changes (26)

View page history

h6. [General Information|HL7 (Health Level Seven) - interfaces (under opbygning)]
 
* h6. [CPR|public:HL7 - Patient information (CPR)]
* h6. [Reference - oversigt over HL7-segmenter|Reference - oversigt over HL7-segmenter]
 
* h6. [PAS (under udvikling)|public:HL7 - PAS_HIS data]
* h6. [Patient administration / CPR|public:Patient administration]
 
* h6. [Laboratorie (under udvikling)|public:HL7 - Laboratorie data (under opbygning)]
 
{panel}
{panel:title=Projekter|titleBGColor=#f0f0f0|bgColor=#ffffff}
* h6. [Organisationsdata / SOR|public:Organisationsdata]
 
h6. [Projektoversigt|Projektoversigt]
* h6. [PAS (under udvikling)|public:HL7 - PAS_HIS data]
 
Information omkring CPR projekter i region Syddanmark.
* h6. [Laboratorie (under udvikling)|HL7 - Laboratorie data]

{panel}
{panel:title=Generelle Services|titleBGColor=#f0f0f0|bgColor=#ffffff}
 
{column}
h6. [Udsendelse af SMS|public:SMS udsendelse]
 
Integrationsinformation vedr. udsendelse af SMS påmindelser i Region Syddanmark.
 
{panel}
{column}
{column:width=50%}
{panel:title=Web Services|titleBGColor=#f0f0f0|bgColor=#ffffff}
\\
h6. [SOR|public:SOR service]
h6. [SOR|Klassifikation - organisations services]
 
Regionens SOR (=Sundhedsvæsenets OrganisationsRegister) web service skal opfattes som en organisationsservice der beskriver sygehusenes organisation i region Syddanmark.
Regionens SOR (=Sundhedsvæsenets OrganisationsRegister) webservice til opslag i Region Syddanmarks lokale og berigede kopi af SOR.
\\
\\
\\
h6. [Patientparkering|public:PatientParkingService]

Servicen kan bruges til enten at indhente eller tilføje oplysninger om, hvorvidt en patient har lov til at parkere gratis på OUH.
\\
\\

h6. [Verifikation af FPAS-booking|public:verifyBookingService]

Denne metode kan kaldes fra systemer til automatisk ankomstregistrering, til verifikation af, om der findes en booking i FPAS.
\\
\\

h6. [Brugeroplysnings service|public:Brugeroplysnings service]

Denne service indeholder funktion til skift af password forbrugere af Region Syddanmarks webservices.

\\
----
h6. [SLA (Service Level Agreement) til udfyldelse|public:Service Level Agreement]
{panel:title=Integration COSMIC|titleBGColor=#f0f0f0|bgColor=#ffffff}
h6. [COSMIC EPJ|Projektoversigt]
h6. [Dynamiske links|public:COSMIC]

*[public:Notatservice]*

Denne service benyttes når eksterne systemer ønsker at overføre et notat til COSMIC
{panel}
{column}
 
{section}