verifyBookingService

Version 1 by Svend Holm Henriksen
on Jul 19, 2012 14:24.

compared with
Current by Svend Holm Henriksen
on Jul 19, 2012 15:16.

Key
This line was removed.
This word was removed. This word was added.
This line was added.

Changes (12)

View page history
h1. verifyBookingService
NB! under udvikling - ikke implementeret.

*Indhold*
* [Tilgængelige metoder|#Tilgængelige metoder]
** [verifyBooking|#verifyBooking]
** [getAmbulatorieBookings|#getAmbulatorieBookings]
 

h1. Beskrivelse
Følgende metoder er tilgængelige:
* [verifyBooking|#verifyBooking]
* [getAmbulatorieBookings|#getAmbulatorieBookings]
 
 
h4. Sikkerhed

Denne metode giver mulighed for at hente oplysning om, en given patient har en booking i T-86
Der returneres den første booking på dagen for den angivne patient og afdeling, der ikke er markeret med fremmøde.
Alle patientens bookinger returneres - uanset dato/tidspunkt.
Hvis der ikke findes en booking på dagen returneres en verifyBookingException kode 6
\\
| auth | Brugernavn og password for adgang til servicen |
| civilRegistrationNumber | CPR-nummer på patienten. |
| Sygehus | ID for sygehus (FPAS-bogstaver CHAR(1))|
| Afdeling | ID for afdeling/ambulatorium (FPAS-bogstaver CHAR(2)) |
|

h5. Udtræksfelter (array)

|| *XML navn* \\ || *Beskrivelse* \\ ||
| civilRegistrationNumber | CPR-nummer på patienten. |
| bookingtime | datetime for mødetid |
| Sygehus | ID for sygehus (FPAS-bogstaver) |
| Afdeling | ID for afdeling/ambulatorium (FPAS-bogstaver) |
| GRP | Sygdomsgruppe (CHAR(3)) definereti FPAS |
| Laege | Initialer på læger (CHAR(3)) |

I tilfælde af fejl kastes der en verifyBookingException

h2. getAmbulatorieBookings

Denne metode giver mulighed for at hente oplysning om alle bookinger på et ambulatorie på en given dag

Der returneres et array med alle dagens bookinger.

Hvis der ikke findes en booking på dagen returneres en verifyBookingException kode 6
\\

h3. Tekniske detaljer

h5. Søgekriterier

|| *XML navn* \\ || *Beskrivelse* \\ ||
| auth | Brugernavn og password for adgang til servicen |
| dato | Dato på formen YYYYMMDD |
| Sygehus | ID for sygehus (FPAS-bogstaver CHAR(1))|
| Afdeling | ID for afdeling/ambulatorium (FPAS-bogstaver CHAR(2)) |
|
h5. Udtræksfelter (array)

|| *XML navn* \\ || *Beskrivelse* \\ ||


h2. verifyBookingException