verifyBookingService

verifyBookingService

NB! under udvikling - ikke implementeret.

Indhold

Beskrivelse

Service, som kan kaldes af systemer til automatisk automatisk ankomstregistrering, til verifikation af eksisterende aftale i FPAS (T-86).

Følgende metoder er tilgængelige:

Sikkerhed

Brugernavn og password

WSDL

Servicen benytter følgende [WSDL|^verifyBookingService.wsdl]. (Version 1.0).

Tilgængelige metoder

verifyBooking

Denne metode giver mulighed for at hente oplysning om, en given patient har en booking i T-86
Alle patientens bookinger returneres - uanset dato/tidspunkt.

Hvis der ikke findes en booking på dagen returneres en verifyBookingException kode 6

Tekniske detaljer

Søgekriterier
XML navn
Beskrivelse
auth Brugernavn og password for adgang til servicen
civilRegistrationNumber CPR-nummer på patienten.
Sygehus ID for sygehus (FPAS-bogstaver CHAR(1))
Afdeling ID for afdeling/ambulatorium (FPAS-bogstaver CHAR(2))
Udtræksfelter (array)
XML navn
Beskrivelse
civilRegistrationNumber CPR-nummer på patienten.
bookingtime datetime for mødetid
Sygehus ID for sygehus (FPAS-bogstaver)
Afdeling ID for afdeling/ambulatorium (FPAS-bogstaver)
GRP Sygdomsgruppe (CHAR(3)) definereti FPAS
Laege Initialer på læger (CHAR(3))

I tilfælde af fejl kastes der en verifyBookingException

getAmbulatorieBookings

Denne metode giver mulighed for at hente oplysning om alle bookinger på et ambulatorie på en given dag

Der returneres et array med alle dagens bookinger.

Hvis der ikke findes en booking på dagen returneres en verifyBookingException kode 6

Tekniske detaljer

Søgekriterier
XML navn
Beskrivelse
auth Brugernavn og password for adgang til servicen
dato Dato på formen YYYYMMDD
Sygehus ID for sygehus (FPAS-bogstaver CHAR(1))
Afdeling ID for afdeling/ambulatorium (FPAS-bogstaver CHAR(2))
Udtræksfelter (array)
XML navn
Beskrivelse
civilRegistrationNumber CPR-nummer på patienten.
bookingtime datetime for mødetid
Sygehus ID for sygehus (FPAS-bogstaver)
Afdeling ID for afdeling/ambulatorium (FPAS-bogstaver)
GRP Sygdomsgruppe (CHAR(3)) definereti FPAS
Laege Initialer på læger (CHAR(3))

I tilfælde af fejl kastes der en verifyBookingException

verifyBookingException

Kastes af de beskrevne metoder i tilfælde af fejl.

Tekniske detaljer

Udtræksfelter

XML navn Beskrivelse
errorCode Angiver fejlkoden
errorDescription Angiver en kort beskrivelse af fejlen

Fejlkoder

Kode Besked
1 An internal error occurred.
2 CPR-nr not valid.
3 Authentication failed.
4 Method not implemented yet.
5 Sygehus afdeling kendes ikke i FPAS
6 Ingen booking fundet på dagen


Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.