Versionstyring

Versionstyring

Nedenstående versionering drejer sig ikke om versionering af intern kode, men udelukkende om versionering når interfaces, deploymentpakker etc. som udveksles med leverandører eller når nye eller kørende snitflader opdateres eller ligges i produktion.

Version

Versioner bør findes på flere niveauer (f.eks. hele installationen / systemet, de enkelte moduler og komponenter, udvekslingsformater, database, snitflader etc.).

Til hver version kan der til versionspakken være forskellige krav til indhold, f.eks. dokumenter, interfacebeskrivelser, testsuites, afhængighedsdiagrammer, revisionslog etc..

Versionsnumre består af tre numre: Major.Minor.Micro, f.eks. 1.0.3. Hver af disse numre viser graden af bagudkompabilitet:

  • Hvis Micro er forøget, betyder det at der er lavet interne ændringer der ikkehar betydning for snitfladen mod den pågældende enhed (modul, komponent eller system), men kun er af intern karakter (for enheden), f.eks. forøget performance eller strukturændringer.
  • Hvis Minor er forøget, betyder det at der er lavet tilføjelser (+ evt. interne ændringer), som ikke har konsekvenser for eksisterende klienter, men tilbyder nye funktioner til nye klienter.
  • Hvis Major er ændret, betyder det at snitfladen til enheden er ændret så den ikke længere er bagudkompatibel. 

 
For at sikre, at systemerne er kompatibel er det nødvendigt, at ovenstående versionering overholdes
 

Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.