Service Level Agreement

SLA - Service Level Agreement

Som det fremgår af figur 1 skal der ved anvendelse af serivces udarbejdes en servicekontrakt (SLA), som udveksles imellem serviceleverandørerne og de aktutelle serviceaftagere. Servicekontrakten består af to dele:

  • Den tekniske, en WSDL, som bl.a. beskriver hvor en service findes, hvilke operationer den har samt deres input og output
  • Den juridiske, en Servie Level Agreement [SLA] som bl.a. beskriver tilgængelighed for servicen, kvalitet for servicen osv.

Figur 1 - Overblik over servicekontrakter

I SLA'en og specielt i bilagene er der inspiration til, hvad der kan medtages i SLA'en. SLA'en er ret omfattende og ved mindre integrationer vil være hensigtsmæssigt blot at benytte dele af elementerne i SLA'en. 

Beskrivelse
Dokumentation
SLA der skal udarbejdes ved udstilling/udvikling af nye services eller anvendelse af eksisterende service.
SLA_services ver. 1.0.0.doc
Bilag til SLA'en
SLA Bilag 1_7 ver 1.0.0.docEnter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.