PatientParkingService

PatientParkeringsService

Indhold

Beskrivelse

Servicen bruges til at tilføje eller hente oplysninger om, hvorvidt en patient har lov til at parkere gratis på OUH.

Følgende metoder er tilgængelige:

Sikkerhed

Brugernavn og password

WSDL

Servicen benytter følgende WSDL. (Version 1.1).

Tilgængelige metoder

GetPatientParkingDetails

Denne metode giver mulighed for at hente oplysninger om, hvorvidt en patient har lov til at parkere gratis på OUH.

Tekniske detaljer

Søgekriterier
XML navn
Beskrivelse
auth Brugernavn og password for adgang til servicen
civilRegistrationNumber
CPR-nummeret på patienten. Skal angives i formatet DDMMÅÅXXXX.
Udtræksfelter
XML navn
Beskrivelse
civilRegistrationNumber CPR-nummer på patienten.
periodStart Starttidspunkt for, hvornår patienten må parkere gratis.
periodStop Sluttidspunkt for, hvornår gratis parkerin-gen ophører.
requested Er null, hvis patienten endnu ikke har benyttet sig af den gratis parkering. Indeholder et timestamp, hvis patienten HAR benyttet gratis parkering.

I tilfælde af fejl kastes der en patientParkingException

AddPatientParkingDetails

Denne metode giver mulighed for at tilføje oplysninger om, hvorvidt en patient har lov til at parkere gratis på OUH.

Tekniske detaljer

Søgekriterier
XML navn Beskrivelse
auth Brugernavn og password for adgang til servicen
civilRegistrationNumber CPR-nummeret på patienten. Skal angives i formatet DDMMÅÅXXXX.
system Navn på systemet der tilføjer oplysningerne.
periodStart Starttidspunkt for, hvornår patienten må parkere gratis. Parkeringsbilletten bliver udskrevet, så den gælder hele døgnet, dvs. kl. 0:00 - 23:59 samme dag.
periodStop Sluttidspunkt for, hvornår gratis parkeringen ophører. Ikke påkrævet.
Udtræksfelter  

Ingen.

I tilfælde af fejl kastes der en patientParkingException

PatientParkingException

Kastes af de beskrevne metoder i tilfælde af fejl.

Tekniske detaljer

Udtræksfelter

XML navn Beskrivelse
errorCode Angiver fejlkoden
errorDescription Angiver en kort beskrivelse af fejlen

Fejlkoder

Kode Besked
1 An internal error occurred.
2 CPR-nr not valid.
3 Authentication failed.
4 Method not implemented yet.
5 ParkingDetails exist. Cannot be added twice.
6 Too much data. n parking details al-lowed.
7 Period start date must have a value.
8 ParkingDetailsArray cannot be null or have alength of 0.


Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.