Organisationsdata

HL7-segmenter

Formål

HL7 beskeder og events

MFN^M14

Resources

Changelog

Changelog last updated 2014-05-08

Formål

Formålet med denne snitflade er automatisk overførelse og opdatering af organisationsdata i andre systemer via HL7. Regionens organisationsdata bygger på Sundhedsvæsenets OrganisationsRegister (SOR) der beskrive organiseringen i hele sundhedsvæsenet, hvilket både inkluderer det somatiske og psykiatriske område herunder de praktiserende læger. Region Syddanmark benytter HL7 besked typen MFN (=Master File Notifikation) og event typen M14 til overførelse og opdatering af regionens organisationsdata da dette ikke er en simpel overførelse.  

Det er minimum nødvendigt, at der benyttes et brugernavn og password som kan rekvireres via Regionen efter godkendelse.

Scenarie - asynkron opdatering via HL7:

Når kliniske systemer skal integrere til regionens SOR register skal klientsystemet implementere en service så organisationsændringer kan pushe over til klientsystemet.

Besked segmenter

MFI - Master File Identication

The MFI segment identifies which master file is to be updated, and the type of update being performed.

Name                        
Segment
Field
Fixed value
Description
Master file identifier
MFI 1
R
Master file identifier

Example:

MFI|HL0539

MFE - Master File Entry segment

This field defines the record-level event for the master file record identified by the MFI segment and the primary key field in this segment.

Name                        
Segment
Field
Fixed value
Description
Record-Level Event Code MFE 1
R
There can be use different record-level event code, see the HL7 specifikation

Example:

MFE|MAD

ZRS - Locally defined segment

The Region Of Southern Denmark created this locally HL7 segment so it is possible to handle SOR.

Name                        
Segment
Field
Fixed value
Description
SOR-ID
ZRS
1

SOR identifiere
Name 
ZRS
2
  Name of practitioner.
Status
ZRS
3
  A=active and I=inactive. Identify that a practitioner is active or inactive
Name2
ZRS
7
  Name of practitioner. Used if the name in field 2 is different but this will be vary rare.
Address
  •  Address
  • City
  • Postal Code
  • EAN-identifier
ZRS
9
9.1
9.3
9.5
9.6
   
Telephone-number
ZRS 10    
Identifikation ZRS 12
  Identifier of practitioner doctor (YDR=ydernr) or Identifier of Hospital (SKS=sks-kode). Identifier prefixed with YDR or SKS
Standard
ZRS
14
"HL7"
 
Standard
ZRS
15
"N"
 

Example:

ZRS|14181000016004|Tyge Krabbe|A||||Tyge Krabbe||Stationsvej 1B^^Skibby^^4050^5790000139118|47590707||YDR018317||HL7|N

Example 1 - with YDR

MSH|~\&|SOR|RSD_Odense|Sectra|Sectra RIS|20140424022959||MFN^M14|20140424022959|P|2.3.1||||||8859/1
MFI|HL0539
MFE|MAD
ZRS|14181000016004|Tyge Krabbe|A||||Tyge Krabbe||Stationsvej 1B^^Skibby^^4050^5790000139118|47590707||YDR018317||HL7|N

Examples 2 - with SKS

MSH|~\&|SOR|RSD_Odense|Sectra|Sectra RIS|20140424022959||MFN^M14|20140424022959|P|2.3.1||||||8859/1{^}{_}
MFI|HL0539
MFE|MAD
ZRS|486771000016002|PCV Psykiatriens centrale visitation - voksne|A||||PCV Psykiatriens centrale visitation - voksne||Falkevej 5^^Silkeborg^^8600^5790002000171|87285000||SKS660020V||HL7|N

Examples 3 - with an inactive code=I

MSH|~\&|SOR|RSD_Odense|Sectra|Sectra RIS|20140424022959||MFN^M14|20140424022959|P|2.3.1||||||8859/1{^}{_}
MFI|HL0539
MFE|MAD
ZRS|341621000016003|Annemarie Bay-Andersen|I||||Annemarie Bay-Andersen||Himmelev Bygade 49^^Roskilde^^4000^5790001374754|38124242||YDR022527||HL7|N

Changelog

Since most of the artifacts on this page is under development, check for changes posted in this changelog

2014-05-08

Siden oprettet. Udvides løbende.

Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.