Notatservice

Changelog last updated 12-12-2013

General information

Det er muligt via regionens integrationsplatform og notatservicen at overføre journalnotater fra eksterne systemer i henhold til aftalte og eksisterende kliniske nøgleord i COSMIC EPJ. Overførelsen af notatet skal ske i forhold til den pågældende patients kontakt og forløb som ligeledes kan hentes via 2 services. Uanset om der findes snitflader, hvorpå det er muligt at overføre journalnotater til COSMIC skal der udarbejdes en integrationsspecifikation i samarbejde med it arkitekter og relevante personer med indsigt i kliniske arbejdsgange og COSMIC også skal være involveret.

Bemærk at siden er under udarbejdelse og vil løbende blive opdateret.

Sekvensdiagram for integration

Mangler kommer senere

Dokumentation af integration specifikation

I nedenstående tabel findes relevant information

Dokument Beskrivelse
A405-00445-12_General Notes Service - Solution Description.docx
Løsningsbeskrivelse af snitfladen til COSMIC journal

Dokumentation af services

Dokumentationen for webservices til SMS modulet der udstilles via regionens integrationsplatform fremgår nedenfor:

Dokument Kommentarer
 A410-00242-23_Webservice documentation.DOCX
Dokumentation af webservice

WSDL interfaces på regionens integrationsplatform

Teknisk specifikation af webservice.

WSDL
Kommentarer
  wsdl for notatservice
  wsdl for hentning af patientens kontakter
  wsdl for henting af patientens forløb

Changelog

Since most of the artifacts on this page is under development, check for changes posted in this changelog

14 November 2013

Opload af WSDL og dokumenation af interface

12 December 2013

Dokumentation af notatservice er opdateret til version A405-00445-11 med følgende: "It includes a condition about a request where CPR number should not contain ‘-‘."

7 frebruar 2014

Dokumentation af notatservice er opdateret til version A405-00445-12 med følgende: "Uddybning af tilfældet, hvor der sendes notat til patient, der ikke er oprettet i Cosmic".

Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.