Integrationsspecifikationer

Integrationsspecifikationer i region Syddanmark

På denne side forefindes materiale der skal anvendes i forbindelse med integrationer i region Syddanmark. Regionen følger en metode / rammeværk kaldet BaseLine der er udviklet af det svenske firma Zystems AB. Det er muligt for leverandører og projekter, at få adgang til Baseline metoden og dermed få et overblik og indblik i Baseline samt hvilke krav Baseline stiller til leverandører og projekter.

Leverandører og projekter der ønsker at få adgang til Baseline metoden skal kontakte regionens projektintegrationsteam (jakob.karlsen@regionsyddanmark.dk).

Metodeværktøjet BaseLine er et strategisk valg som skal følges i forbindelse med integration i region Syddanmark.

Vigtigt: Det er et krav, at leverandører der konkret skal foretage integration via integrationsplatformen og anvende Baseline metoden skal underskrive en fortrolighedsaftale omkring brugen af Baseline.

Fremgangsmåde ved integration i RSD

Nedenstående diagram illustrerer, hvilke overvejelser man / projekterne skal gøre inden man påbegynder selve integration. Under diagrammet findes tabel med dokumenter der skal udfyldes inden en integration kan påbegyndes.  

I baseline rammeværket ligger en lang række dokumenter der skal efterleves og udfyldes pr. integration. I henhold til aftalen med Zystems må regionen ikke offentlige Baseline rammeværket, men dette kan som sagt rekvireres ved henvendelse til integrationsteamet.

Første dokument i nedenstående tabel giver en oversigt indholdet i Baseline rammeværket, hvor visse dokumenter skal udfyldes for hver enkelt integration.

Detaljeringsgraden afhænger naturligvis at den pågældende integration eller et projektets omfang og det skal afvejes fra integration til integration, hvor meget dokumentation der skal udarbejdet. Det er dog vigtigt, at projektet tager stilling til basale integrationaspekter og regionens integrationsteam stiller naturligvis gerne op til spørgsmål og er behjælpelig i forhold til udfyldelse af det nødvendige materiale.

Vedrører Beskrivelse  Dokumentation
Integrations forespørgsel
Integration forespørgsel benyttes når forretningen forespørger nye integrationer.
Baseline integration forspørgsel ve.1.0.3.doc
Teknisk integrationsspecifikation
Teknisk integrationsspecifikation benyttes når fokus er på den tekniske afklaring.
Baseline integration specifikation.doc

Baseline integration specifikation.pdf
Møde agenda
Inspiration til mødeagenda ved projektopstart af ny integration
Baseline Start-up Meeting Agenda.doc
Integrationsspecifikation Cloverleaf
Integrationsspecifikation der skal udfyldes når der laves mapninger på Cloverleaf
Cloverleaf specifikation Baseline ver. 1.2.doc
Metadataspecifikation 
Beskrivelse af, hvilke metadata der skal indgå i integrationen imellem regionens integrationsplatform og eksterne systemer
Baseline Metadata Specifikation.doc
MQ Teknisk beskrivelse af kommunikationen imellem regionens integrationsplatform og eksterne systemer via WMQ.
MQ kommunikation RSD.doc
Test Dokument der skal gøre det enkelte projekt / integration i stand til at levere en testplan indeholdende en beskrivelse af, hvad der præcis skal testes i den pågældende integration. Test Plan RSD.doc
Test
Test protokol der præcis skal redegøre og beskrive hvad der skal testes i forbindelse med den enkelte integration eller service. I dokumentet  tages udgangspunkt i en konkret integration som kan benyttes til inspiration.
Testprotokol RSD.xls
Baseline kvalitetstjek
Dokument der indeholder en tjekliste efter endt integration
Baseline Quality Review Checklist.doc


Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.