Home

På denne side findes generel information omkring region Syddanmark integrationsplatform samt hvilke snitflader som Region Syddanmark udstiller til eksterne systemer.

Integration i region Syddanmark
General Information
  • Region Syddanmarks integrationsarkitektur
  • Retningslinier for WebService i RSD
  • Integrationsspecifikationer (Baseline)
  • Processer og ansvar ifm. systemintegration
  • Integrationsteam
  • Drift og support
  • Versionstyring
  • Ekstern adgang til Baseline
Generelle Services
Udsendelse af SMS

Integrationsinformation vedr. udsendelse af SMS påmindelser i Region Syddanmark.

Web Services
CPR

CPR-servicen består af metoder der giver mulighed for at lave opslag, abonnement og hente ændringer på CPR information. Servicen skal også bruges når der i Region Syddanmark skal tildeles erstatnings CPR-numre.

PAS

Applications can request/send information to services exposed at Cosmic Pas by invoking proxied services on the RSD Integration Platform as well as subscribe to pushed information from Cosmic Pas.

SOR

Regionens SOR (=Sundhedsvæsenets OrganisationsRegister) webservice til opslag i Region Syddanmarks lokale og berigede kopi af SOR.

Laboratorie

Applications can request information from web service Patrix at BCC. The requests are proxied by the Integration Platform (ESB) whereas the invoking applications call the service on the Integration Platform and not the service at BCC.

Patientparkering

Servicen kan bruges til enten at indhente eller tilføje oplysninger om, hvorvidt en patient har lov til at parkere gratis på OUH.

Verifikation af FPAS-booking

Denne metode kan kaldes fra systemer til automatisk ankomstregistrering, til verifikation af, om der findes en booking i FPAS.

Brugeroplysnings service

Denne service indeholder funktion til skift af password forbrugere af Region Syddanmarks webservices.SLA (Service Level Agreement) til udfyldelse

Der skal ved anvendelse af serivces udarbejdes en servicekontrakt (SLA), som udveksles imellem serviceleverandørerne og de aktutelle serviceaftagere.

Integration COSMIC
Dynamiske links

Notatservice

Denne service benyttes når eksterne systemer ønsker at overføre et notat til COSMIC

Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.