Drift integrationsplatform

Drift integrationsplatform

På denne side findes materiale der vedrører drift af regionens integrationsplatform som både omfatter Cloverleaf og WebSphere ESB og WebSphere MQ. 

Vedrører Beskrivelse  Dokumentation
Driftsspecifikation Beskrivelse af driftsinstrukser på regionens integrationsplatform
Driftsinstrukser RSD.doc
Incident Management
Beskrivelse af processer ved incident Management Integration Incident Management Process i RSD.doc
Deployment proces
Beskrivelse af deployment proces på integrationsplatform
Deployment Process i RSD.doc
     
Distributionsliste
Distributionsliste ved driftsproblemer i integrationen imellem PAS (=OPUS), RIS og COSMIC
[Drift integration OPUS, RIS og COSMIC]

Zystems hotline numer 24/7 - 365 som udelukkende vedrørende WebSphere ESB og WebSphere MQ = +46 (0) 31 722 74 10

Ved ændringsanmodninger som ikke kræver support her og nu skal følgende mail benyttes = rsd-support@zystems.se

Det er vigtigt, at der kun rettes telefonisk kontakt når det drejer sig om hastesager.

Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.