Brugeroplysnings service

Public
På denne side beskrives services til håndtering brugeroplysninger for brugere (systemer) af Region Syddanmarks webservices. 

Credential Management service

Generelt

Når vi opretter en såkaldt "systembruger" for et system, der skal have adgang til Region Syddanmarks webservices, tildeles brugeren samtidigt at password.
Denne service giver systemejeren mulighed for at skifte password'et.

For at et password er gyldigt skal følgende regler overholdes:

  • Minimumslængde: 6
  • Maximumslængde: 8
  • Password'et må ikke tidligere have være brugt.
  • Kun bogstaver fra a - z, ingen specialtegn.

Der skalnes ikke mellem store og små bogstaver.

Bemærk

Da det er samme brugernavn og password, der benyttes i både produktion og i test, vil et skift af password på det ene miljø automatisk medføre at password også er ændret i det andet miljø.

WSDL

Servicen benytter følgende http://fpas.fyns-amt.dk/CredentialManagement/services/CredentialsMgr/wsdl/CredentialsMgr.wsdl.

Metoder

ChangePassword

Input

XML navn Beskrivelse
username Brugernavn
oldPassword Det nuværende password
newPassword Det password der ønskes som erstatning for det nuværende

Output

XML navn Beskrivelse Eksempel
returnCode Returkode 0
returnMessage Returbesked "Password changed"


Returkoder

Metoderne kan returnere følgende koder:
0: ”Password Changed”
1: "An internal error occurred."

21: "The userid or the old password is invalid."
22: "The new password is invalid or not permitted."

Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.